• White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon
2610 Lyndale Ave. S, Minneapolis, MN 55408  612.870.7855 
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon
1662 Grand Avenue, Saint Paul, MN 55105   651.789.8870

©2020 French Meadow Bakery & Cafe